Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni specjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych .

Dodano 19 kwietnia 2019

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.04.2019r. w godz. 10.00- 15.00 w restauracji Dębnianka prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Dębnianka” w miejscowości Wierzawice 798, 37-300 Wierzawice.

Zgodnie z prośbą i oczekiwaniami przedstawicieli sieci tematem spotkania będzie: „Marketing w mediach społecznościowych”. Spotkanie poprowadzi Pan Bartosz Wilk z firmy Lupus Pr.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 29.04.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki: