Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS. « Ekonomia Społeczna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS.

Dodano 13 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Podkarpackiej sieci kooperacji o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS na spotkanie sieciujące, które odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Microsoft Teams w dniu 22.04.2021 r. o godz. 10.00. Tematem spotkanie będą: Uzależnienia, współuzależnienia – mechanizmy powstawania, metody terapii. Organizacja sposobu pracy sieci w CIS/KIS z osobami uzależnionymi”.

Powyższy temat zostanie omówiony na trzech spotkaniach w trybie online. Łączna liczba godzin na spotkania sieciujące wynosi 9 godz. (3 spotkania po 3 h);

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 22.04.2021 r., terminy kolejnych spotkań zostaną uzgodnione na spotkaniu sieciującym dla CIS/KIS.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15.30 na adres e–mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl. Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym w 2020 roku nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego ale  powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy do dnia 19.04.2021 r. Warunkiem udziału w spotkaniu jest także prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i odesłanie skanu na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl – tylko w przypadku gdy ktoś nie uczestniczył w spotkaniach sieciujących w 2020 r.

Bardzo proszę o wysłanie pocztą tradycyjną oryginału dokumentu (Deklaracji Uczestnictwa) na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów.

W załączniku pn. „Minimalne wymagania sprzętowe”  znajdują się informację o  minimalnych wymaganiach sprzętowych jakie powinien posiadać komputer, minimalnych wymaganiach dotyczących parametrów łącza sieciowego  niezbędnych do uczestnictwa w spotkaniach sieciujących online, a także rodzaju komunikatora za pośrednictwem, którego będzie prowadzone spotkanie online w ramach sieci.

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki: