Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 przyjęty!!!

Dodano 3 stycznia 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 28.12.2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XLIII/733/21 przyjął Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024.

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju ekonomii społecznej dla województwa podkarpackiego, wskazującym cele główne, szczegółowe oraz kierunki działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Za jego opracowanie odpowiedzialny był Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz powołana w tym celu odpowiednia grupa robocza, w skład której weszli również inni przedstawiciele sektora ekonomii społecznej. Cały proces opracowania Programu wspierany również był przez ekspertów projektu realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych pt. „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II.

Wszystkim zaangażowanym w proces opracowania Programu ROPS w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania.