Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej powołany!!!

Dodano 24 lutego 2016

Działając zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 149/3122/16 z dnia 23 lutego 2016 roku powołał Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, złożony z przedstawicieli samorządu województwa, samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz mediów. Głównymi celami PKRES m.in. są: wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie, identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia, przekształcenie Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 na regionalny (wojewódzki) program ekonomii społecznej.

W skład Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wchodzą:

 1. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 2. Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 3. Joanna Miela – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 4. Piotr Cyrulik – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 5. Barbara Krawczyk – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 6. Jarosław Krzysztofik – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 7. Agnieszka Pieniążek – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 8. Mateusz Stopa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 9. Bogusław Kotarba – Uniwersytet Rzeszowski
 10. Barbara Lipska – Przedstawiciel Klastra „Lokomotywa” – Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie
 11. Paweł Morawczyński – Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ w Jarosławiu/ Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
 12. Mariusz Ryniewicz – Miasto Mielec
 13. Małgorzata Gotfryd – Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli
 14. Dorota Chlebek – Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 15. Paulina Nowak – Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” z Leżajska
 16. Małgorzata Wałczyńska – Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” z Przemyśla
 17. Mariusz Mituś – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
 18. Rafał Gużkowski – Miasto Sanok
 19. Teresa Witusik – Stowarzyszenie na Rzecz Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle
 20. Bernadeta Szczypta – Polskie Radio Rzeszów S.A.
 21. Anna Tomczyk – Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie

Skład Komitetu zostanie uzupełniony przez przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w momencie uzyskania przez te podmioty akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do pobrania: