Podkarpacka ekonomia społeczna

Dodano 15 maja 2018

W dniu 14 maja br. w ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”. Wartość projektu to blisko 1,5 mln zł. Celem projektu jest koordynacja poszczególnych sektorów ekonomii społecznej (przedsiębiorczość społeczna, podmioty reintegracyjne), wsparcie systemu ekonomii społecznej na Podkarpaciu w formie instytucjonalnej, promocja podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie idei ekonomii społecznej.