Nowa wersja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dodano 10 lipca 2013

Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej upubliczniła najnowszą wersję Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Grupa spodziewa się, że KPRES zostanie przyjęty przez Zespół na spotkaniu 17 lipca i przekazany do uzgodnień międzyresortowych i społecznych a wreszcie pod obrady Rady Ministrów. Aby zapoznać się z najnowszą wersją KPRES – kliknij

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl