KONTAKT

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

 
Osoba do kontaktu:
Alina Kręt
Inspektor ds. Pomocy Społecznej
a.pac@rops.rzeszow.pl
tel.: 17 850 83 21