KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM” « Ekonomia Społeczna

KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”

Dodano 19 maja 2016

Celem Konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw społecznych i promocja przedsiębiorczości społecznej z woj. podkarpackiego oraz promowanie i upowszechnienie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.
Nagrodę otrzymują uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój
i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie
z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.
Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
Pierwszą edycję Konkursu planuje się we wrześniu 2016 roku.