Inne

Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
Fundacja „CONTIGO” Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej
Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Jarosławiu
GENLABTECH Spółdzielnia Socjalna w Rzeszowie
Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu