INFORMACJA O SIECIACH KOOPERACJI W 2023 r. « Ekonomia Społeczna

INFORMACJA O SIECIACH KOOPERACJI W 2023 r.

Dodano 6 marca 2023

W 2023 roku po zakończeniu projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, a przed rozpoczęciem realizacji projektu koordynacyjnego w zakresie polityki społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie koordynuje pracę następujących sieci:

  1. Podkarpacka sieć współpracy OWES,
  2. Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej,
  3. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS,
  4. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ,
  5. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ.

Celem głównym funkcjonowania podkarpackich sieci jest podniesienie wiedzy z zakresu rozwiązań stosowanych w ekonomii społecznej.

Informacje dotyczące podkarpackich sieci dostępne są na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl

Nadzór nad funkcjonowaniem sieci kooperacji sprawuje Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Załącznik informacja o funkcjonowaniu sieci.