II Wielki Piknik Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju”

Dodano 18 września 2017

W sobotę 16.09.2017 odbył się w Jarosławiu II Wielki Piknik Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” powstał w wyniku zawiązania się partnerstwa lokalnego na terenie pięciu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz Miasta Przemyśl. Powstałe w wyniku podpisanego porozumienia partnerstwo, przybrało nazwę „Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” . Jest to  dobrowolne i otwarte zrzeszenie skupiające  podmioty sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Z trójsektorowego charakteru Klastra wynika jego rola animatora sieci współpracy w obszarze powiązanych ze sobą działań gospodarczych i społecznych służących zarówno rozwiązywaniu problemów jak i pobudzaniu rozwoju w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Klaster ma już ponad 40 członków.

Strona http://www.zbiegiemsanu.pl/

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, mieli przyjemność brać udział w tym wydarzeniu.