Drugie spotkanie Sieci OWES « Ekonomia Społeczna

Drugie spotkanie Sieci OWES

Dodano 23 listopada 2016

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej Sieci Współpracy OWES obyło się w dniu 21.11.2016 r. w Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele akredytowanych OWES z województwa podkarpackiego, trener moderator spotkania Witold Ekielski i przedstawiciel ROPS.

Na początku spotkania Pan Witold Ekielski przedstawił uczestnikom kontekst współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Standardów Działalności i Usług OWES a także dokumentacji RPO WP na lata 2014-2020. Następnie analizie poddane zostały wskaźniki planowane do osiągnięcia przez OWES w ramach projektów 8.5 RPO WP i wspólne obszary współpracy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele OWES przedstawili krótko informacje o swoich projektach, podkreślając jednocześnie, iż toczą się jeszcze negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako Instytucją Pośredniczącą, co do podejmowanych działań i zakresu wsparcia projektowego OWES.

W wyniku ww. dokumentacji i dyskusji toczącej się wokół wspólnych obszarów działań ustalono  podział zadań i działań do Planu Współpracy pomiędzy ROPS-OWES. Na tym spotkanie sieciujące zamknięto i zaproszono do udziału w kolejnych spotkaniach w 2017 roku.