Dodano 27 maja 2021

W najbliższych dniach poznamy finalistów konkursu Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, które są realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Uczniowie podkarpackich szkół ponadpodstawowych konkurują ze sobą prowadząc przedsiębiorstwa społeczne – agencje eventowe. Po pięciu wirtualnych miesiącach zmagań ponad połowa firm generuje zyski w swojej działalności. Rywalizacja na każdym z 7 wirtualnych rynków jest bardzo zacięta. Na obecną chwilę nie można jednoznacznie wskazać faworytów do finału.

Konkurs został zorganizowany w celu edukowania i promowania ekonomii społecznej wśród młodzieży. Ekonomia społeczna przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Rys. 1 – Skumulowana karta wynikówSkumulowana karta wyników

Uczestnicy konkursu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmują decyzje mające wpływ na lokalną społeczność w ramach symulacji, za co otrzymują punkty. Właściciele przedsiębiorstw społecznych w ramach symulacji mają możliwość zatrudniania osób wykluczonych, zaopatrywania się u dostawców lokalnych czy też przeznaczania zysków na organizację pikników rodzinnych czy wsparcie domu dziecka. Wskaźniki działań CSR w symulacji w tym zakresie są na wysokim poziomie (89% wirtualnych przedsiębiorstw społecznych przeznacza swoje środki na działalność pro społeczną.)

Rys.2 – Zestawienie finansoweZestawienie finansowe

Finalistów konkursu poznamy już 04.06.2021, a finałowa rozgrywka zostanie przeprowadzona on-line podczas dwudniowej batalii w dniach 10-11 czerwca 2021.

 

Organizatorami konkursu są: Podkarpacka Ekonomia Społeczna, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Revas – Branżowe Symulacje Biznesowe.
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
Patronat medialny: TVP 3 Rzeszów, Nowiny 24, Nowiny, Polskie Radio Rzeszów.