Dodano 1 kwietnia 2019

Ekonomia społeczna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zaprasza studentów i pracowników naukowych URz do udziału w cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną.
W ramach wydarzenia zaplanowano seminaria, warsztaty , wizyty studyjne oraz konferencje i pokaz filmów.

W ramach wydarzeń odbędą się seminaria wprowadzające w temat przedsiębiorczości społecznej i warsztaty dla grupy ok. 20 osobowej (planowany termin kwiecień/maj)

  1. „Seminaria z zakresu wprowadzenia do zagadnienia ekonomii społecznej” (4 h dydaktycznych),
  2. „Warsztaty Business Model Canvas  jako narzędzie planowania przedsiębiorstw społecznych”
    (4 h dydaktycznych).

Data: 16.05.2019
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0 nr 248 skrzydło B2
Godzina: 10.00-14.00
KONFERENCJA  „EKONOMIA SPOŁECZNA MŁODYCH W POLSCE – DOBRE PRAKTYKI”
W programie: wystąpienia ciekawych ludzi, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach społecznych, informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych na tego typu działalność ( o swojej działalności opowiedzą m.in. Spółdzielnia socjalna PANATO, Fundacja Leżę i Pracuję oraz spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody)
Dla uczestników konferencji zaplanowany catering ( przerwa kawowa) + materiały promocyjno -edukacyjne długopis.
Planowana liczba uczestników : 60 osób (konferencja otwarta, zapraszamy wszystkich, w pierwszej kolejności te osoby, które brały udział w seminarium i w warsztacie.)
Udział w konferencji  16.05.2019 w charakterze prelegentów potwierdzili m.in. przedstawiciele

  • Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia,
  • Przedsiębiorstwa Społecznego Leżę i Pracuję,
  • Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody.
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, która pełni funkcje Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim – udziela dotacji na założenie przedsiębiorstw społecznych i prowadzi projekty mające na celu edukację w zakresiew przedsiębiorczości społecznej dla osób młodych.

Data: 17.05.2019
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0 nr 166 – aula
Godzina: 10.00-14.00
POKAZ FILMÓW o przedsiębiorstwach społecznych połączony z moderowaną dyskusją pod hasłem „EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ALTERNATYWNA ŚCIEŻKA KARIERY”
W programie: krótkie filmy prezentujące różne działalności przedsiębiorstw społecznych, rozmowa na temat ekonomii społecznej i możliwości jakie daje młodym ludziom w zakresie kształtowania swojej drogi zawodowej  z uwzględnieniem aspektu społecznego.
Moderowana dyskusja z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi  – prowadzący Pani Elżbieta Tomczak – animator, pracownik OWES.
Dla uczestników zaplanowano catering (przerwa kawowa)
Planowana liczba uczestników : 60 osób (konferencja otwarta – zapraszamy wszystkich, w pierwszej kolejności te osoby, które brały udział w seminarium i w warsztacie.)
Na zakończenie odbędą się dwie jednodniowe wizyty studyjne dla 25 osób każda do podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej: Zakład aktywności zawodowej, spółdzielnia socjalna, przedsiębiorstwo społeczne, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej (w pierwszej kolejności dla osób biorących udział w warsztatach i seminariach). Zapewniony catering (obiad) dla uczestników oraz przejazd + prelekcje w podmiotach na temat działalności danego podmiotu.

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach