Znak jakości „ZAKUP PROSPOŁECZNY” przyznany na kolejne usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie

Dodano 24 czerwca 2019

pro-zakup

W dniu 17.06.2019 r. Podkarpacka Kapituła Certyfikująca znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” przyznała certyfikat jakości na kolejne usługi zgłoszone przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Certyfikacją zostały objęte usługi pralnicze świadczone w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 55C w Krośnie, usługi porządkowe świadczone w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 55C w Krośnie i na terenie parków miejskich miasta Krosna, usługi gastronomiczne, cateringowe- świadczone w budynku przy ul. Grodzkiej 69 w Krośnie .

Serdecznie gratulujemy!