Zespół ekspertów

Zespół ekspertów ds. opracowania regionalnego planu działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim powołany Uchwała Nr 62/1354/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2011r.
DO POBRANIA