Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla JST i ich jednostek organizacyjnych – ZREALIZOWANO « Ekonomia Społeczna

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla JST i ich jednostek organizacyjnych – ZREALIZOWANO

Dodano 3 kwietnia 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że w wyniku dużego zainteresowania usługami doradcy z zakresu wprowadzenia ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych zostały zrealizowane wszystkie godziny doradcze przewidziane na 2019 rok.


Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa  specjalistycznego (praktycznego) w obszarze: 

  1. Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;

 Z doradztwa mogą korzystać pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
  • publicznych służb zatrudnienia.

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa podkarpackiego w siedzibie zainteresowanego podmiotu, ale istnieje także możliwość korzystania z doradztwa mailowego i telefonicznego dla gmin które skorzystały z doradztwa indywidualnego .

Osoby zainteresowane doradztwem mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą.

Dokumenty wraz z regulaminem projektu oraz zasady korzystania z doradztwa dostępne są na stronie Podkarpackiej Ekonomii Społecznej www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Projekt/doradztwo

USŁUGA DORADZTWA ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNIE (usługa doradcza realizowana będzie do 11.10.2019 r.).

Doradztwa udziela Pani dr Agnieszka Rzepka – Ekspert  w projektach w ramach: POIR, POWER.  Ekspert Doradca Biznesowy na rzecz podmiotów szeroko pojętej ekonomii społecznej. Trener Biznesu z 17 letnim doświadczeniem. Autorka ponad 25 projektów społecznych, infrastrukturalnych, pracownik naukowy. Autorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych, uczestniczka wielu konferencji.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się  drogą mailową na adres a.kret@rops.rzeszow.pl  i pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt.

Doradztwo  z zakresu Klauzul społecznych w zamówieniach publicznych będzie świadczone w późniejszym terminie, o czym poinformujemy na stronie internetowej ES ROPS.

Do pobrania: