ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PODKARPACKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ!!!

Dodano 19 maja 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej (ZAZ-y, CIS-y, KIS-y, WTZ-y, spółdzielnie socjalne i inne przedsiębiorstwa społeczne) z województwa podkarpackiego do udziału w tegorocznych PODKARPACKICH TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, które odbędą się w dniu 2 lipca 2016 r. w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” w Rzeszowie.
Targi organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6.
Wydarzenie ma na celu promocję idei przedsiębiorczości społecznej, propagowanie form działalności łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a także promocję lokalnych, regionalnych produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego.
Udział w Targach jest bezpłatny. Ilość wystawców jest ograniczona do 30. Każdemu z wystawców zostanie zapewniony namiot wystawienniczy z dwoma krzesłami, stolikiem oraz z dostępem do prądu.
Scena na Targach będzie otwarta dla wszystkich podmiotów chcących opowiedzieć o swojej działalności lub przedstawić przygotowany przez siebie program artystyczny (teatr, piosenka, taniec itp.). Chęć i formę występu należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Targach, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania (290 KB, WORD)) skanem na adres e-mail a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów do dnia 08.06.2016 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (17) 850 83 21.
Jednocześnie informujemy, że każdy podmiot niezależnie może zgłosić swój udział w Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 11 czerwca 2016 r.w Centrum Handlowym „Plaza” w Rzeszowie.