Zapraszamy do udziału w certyfikacji produktów i usług Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup ProSpołeczny”

Dodano 15 grudnia 2015

pro zakup

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie zapraszają podmioty ekonomii społecznej do udziału w certyfikacji swoich produktów i usług znakiem „Zakup Prospołeczny”.
O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przyznanie ww. znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Wniosek oraz ankietę należy złożyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów (nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły).
Nadanie znaku jest bezpłatne.
Więcej informacji oraz dokumenty do wypełnienia znajdziecie Państwo w zakładce „Zakup prospołeczny”.