ZA NAMI PIERWSZA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ! « Ekonomia Społeczna

ZA NAMI PIERWSZA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Dodano 6 lipca 2016

W dniu 2 lipca br. w Parku Kultury i Wypoczynku Bulwary w Rzeszowie odbyły się pierwsze Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Targi miały charakter pikniku rodzinnego i mogły w nim uczestniczyć całe rodziny. Celem Tragów było podniesienia wiedzy mieszkańców z zakresu ekonomii społecznej, która odgrywa ważna rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych – służy wsparciu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie Targów zaprezentowało się 25 podmiotów z woj. podkarpackiego takich jak: Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Centra Integracji Społecznej. Swoją ofertę prezentowały także Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Prezentacji towarzyszyła sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty, konkursy z wiedzy o ekonomii społecznej oraz występy artystyczne na scenie przygotowane zarówno przez podmioty ekonomii społecznej jak i lokalne zespoły artystyczne i wokalne. Podczas Targów pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej promowali znak jakości produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej – „Zakup prospołeczny”. Dla dzieci przygotowana została specjalna strefa, w której najmłodsi mogli skorzystać z darmowych atrakcji takich jak: zjeżdżalnia, zamek dmuchany, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawa z animatorkami oraz konkursy z nagrodami. Targi zakończyły się występem gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółko, zwycięzcy III edycji programu The voice of Poland.


 

Zorganizowanie Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, miało zapromować wśród mieszkańców podkarpacia lokalne produkty oraz usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej, prezentując jednocześnie ich wysoką jakość. Celem było, by pokazać mieszkańcom naszego województwa, że oprócz działalności ekonomicznej prowadzą one działania mające na celu integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych marginalizacją oraz tworzą nowe miejsca pracy w regionie, wpierając jednocześnie osoby niepełnosprawne, bezdomne czy bezrobotne.

W Targach udział wzięli:
Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”, Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, Centrum Integracji Społecznej Sanok, Centrum Integracji Społecznej Mielec, Centrum Integracji Społecznej Dębica, Centrum Integracji Społecznej Pawłosiów, Warsztat Terapii Zajęciowej Krosno, Warsztat Terapii Zajęciowej Przeworsk, Warsztat Terapii Zajęciowej Jasło, Warsztat Terapii Zajęciowej Baranów Sandomierski., Warsztat Terapii Zajęciowej Oleszyce, Warsztat Terapii Zajęciowej Ropczyce, Warsztat Terapii Zajęciowej Stara Wieś, Warsztat Terapii Zajęciowej Kolbuszowa, Warsztat Terapii Zajęciowej Zgłobień, Warsztat Terapii Zajęciowej Dębica, Zakład Aktywności Zawodowej Wola Żyrakowska, Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna, Zakład Aktywności Zawodowej Wola Rafałowska, Zakład Aktywności Zawodowej Jasło, Zakład Aktywności Zawodowej Rymanów, Zakład Aktywności Zawodowej Jarosław, Zakład Aktywności Zawodowej Stare Oleszyce, Zakład Aktywności Zawodowej Rzeszów wraz Cafe Mobile.

Dziękujemy wszystkim wystawcom za udział w wydarzeniu.

Targi zorganizowane zostały w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.