X Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

Dodano 9 listopada 2016

Już 15 listopada 2016 po raz 10 odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Tegoroczna konferencja, pod hasłem „Ekonomia Społeczna to nasza sprawa” odbędzie się w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Program obejmuje:

Prezentacje wyzwań dla przedsiębiorców społecznych widziane ich oczami, wręczenie wyróżnienia „Kawał dobrej roboty”, dla organizacji korzystającej z preferencyjnych pożyczek ES Funduszu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, które osiągnęły największe oddziaływanie społeczne, panel z udziałem zaproszonych gości dotyczący roli jaką dla ekonomii społecznej przewiduje Strategia Zrównoważonego Rozwoju, czy narzędzia przewidziane w KPRES działają, jakie innowacje pozwolą przedsiębiorstwom społecznym w Polsce lepiej się rozwijać i przezwyciężać trudności.

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej są finansowane ze środków Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Organizator : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa