Wspólne spotkanie zarządów Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej « Ekonomia Społeczna

Wspólne spotkanie zarządów Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

Dodano 7 lutego 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym zarządów Podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów. Podczas wspólnego spotkania zostaną omówione zasady współpracy Podkarpackich sieci w roku 2019.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie członka zarządu danej sieci jak również osoby silnie zaangażowane w działanie sieci, które będą uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się w załączniku w niniejszej wiadomości, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 22.02.2019 roku do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21 lub drogą elektroniczną pod adresem: m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Do pobrania: