Wspólne spotkanie opłatkowe « Ekonomia Społeczna

Wspólne spotkanie opłatkowe

Dodano 5 grudnia 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na podsumowujące spotkanie opłatkowe podkarpackich sieci podmiotów ekonomii społecznej w dniu
12 grudnia br.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (sala audytoryjna) w godzinach od 10.00-14.00.

Podczas spotkania przedstawimy Państwu założenia dla ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (przedstawiciel Departamentu ESiS, MRPiPS), założenia projektu ROPS Rzeszów w zakresie koordynacji sektora ekonomii społecznej w regionie, a w szczególności powołania sieci branżowej i nowej sieci PES w latach 2020-2023.

Będziemy także gościć ROPS Kraków, który opowie o założeniach projektu „Inkubator Dostępności”. Celem tego projektu jest rozwijanie i testowanie innowacji społecznych, obecnie w temacie dostępności do przestrzeni publicznej (w tym również usług i produktów) dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. W ramach projektu poszukiwane są kreatywne osoby, instytucje, podmioty ES, NGO i grupy nieformalne, które mają pomysły na innowacyjne rozwiązanie problemów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci) w zakresie szeroko pojętej dostępności.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, podsumowania dotychczasowej działalności oraz wspólnego świętowania.

Świąteczny poczęstunek przygotuje dla Nas Spółdzielnia Socjalna Dębnianka.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 6 grudnia br. na adres e mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które dotychczas nie brały działu w spotkaniach sieci w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim na lata 2018-2019” proszę
o wypełnienie deklaracji uczestnictwa znajdującej
się poniżej w załącznikach i przekazanie jej pracownikowi ROPS Rzeszów na miejscu spotkania opłatkowego.

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki: