WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

Dodano 13 grudnia 2013

Instytucji proponujących podmiotom ekonomii społecznej pożyczkę lub poręczenie jest nadal niewiele, zachęcamy jednak wszystkie organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, które chciałyby rozpocząć działalność lub rozwinąć już istniejącą do zapoznania się z ofertą dwóch funduszy wspierających takie inicjatywy. Instytucje te poza udzielaniem pożyczek, poręczeń służą także podmiotom ES doradztwem w zakresie zagospodarowania tych środków.

‑ Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej – Idea powstania Funduszu zrodziła się z doświadczeń zdobytych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas prac przy projekcie „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Misją Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej jest wspieranie przedsięwzięć społecznych poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału. Fundusz wspiera inicjatywy społeczne udzielając poręczeń, pożyczek i konsultacji. Dotychczas, w trakcie 4 lat działalności, Fundusz udzielił prawie 110 poręczeń i pożyczek na kwotę blisko 5,5 mln zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Małopolskiego Funduszu ES – TUTAJ  

­‑ Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. –uruchomiło fundusz w ramach dofinansowanego z Programu Kapitał Ludzki projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. TISE specjalizuje się w pożyczkach dla organizacji pozarządowych. Finansuje także spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej. W ofercie znajdują się pożyczki pod projekt, inwestycyjne i na rozwój działalności gospodarczej. Od 2013 r. TISE zarządza pilotażowym funduszem pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ES Funduszem), jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W projekcie mogą wziąć udział spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki akcyjne i z o.o. non-profit, a także kościelne osoby prawne i jednostki administracyjne, o ile spełnią kryteria dostępu do funduszu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  – TUTAJ