Wizyta studyjna w województwie dolnośląskim w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

Dodano 24 września 2019

W dniach 04–06.09.2019r. w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” odbyła się trzydniowa wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego, w której wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Caritas Diecezji Sandomierskiej WTZ Rudnik nad Sanem, ZAZ nr 1 PSONI koło w Krośnie, ZAZ nr 2 PSONI koło w Krośnie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem – oddział w Przemyślu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” WTZ Stalowa Wola, CIS Sanok, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Boguchwale, Urzędu Gminy w Jarosławiu, GOPS-u w Nozdrzcu, Gminy Tyczyn, oraz przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Pierwszego dnia wizyty studyjnej beneficjenci mieli okazję zapoznać się z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej we Wrocławiu, spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat zasadniczych problemów funkcjonowania ww. podmiotu oraz historii jego powstania.

Drugiego dnia odbiorcy projektu wzięli udział w wizycie w Parku Nauki i Techniki – ExploraParku. Pracownicy zapoznali gości z programem edukacyjnym, ofertą programową dla klientów oraz wystawą organizowaną dla dzieci. Celem działalności Parku jest stworzenie dla dzieci i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. Następnie uczestnicy złożyli wizytę na terenie zabudowań zgromadzenia Sióstr Niepokalanek oraz Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, a także spotkali się z przedstawicielami Fundacji Edukacyjnej im. Siostry Garczyńskierj. Fundacja ma na celu pomoc mieszkańcom Sobięcina – najbiedniejszej dzielnicy Wałbrzycha w powrocie do normalnego życia. Ponadto przedstawiciele Przedsiębiorstwa Społecznego 7 niebo Sp. z o.o. opowiedzieli o założonej przez kobiety w ramach spółki szwalni. Kobiety szyją ekologiczne torby, plecaki oraz poduszki. Uczestnicy mieli okazję poznać również przedstawicieli Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu. Fundacja jest organizacją pozarządową, która prowadzi działania związane z zakładaniem i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej oraz wspieraniem osób wykluczonych społecznie. Aby uatrakcyjnić wizytę studyjną została przewidziana dodatkowa atrakcja – przejazd do Zamku Książ, zwiedzanie słynnego i zabytkowego obiektu owianego wieloma legendami o księżnej Daisy.

Trzeci dzień rozpoczął się od wizyty w Spółdzielni Socjalnej „Pralnia Makerspace” w Sokołowsku oraz spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Kulturalno – Ekologicznego „Filtrator”. Pralnia prowadzi warsztaty z zakresu projektowania, fotografii, zajęcia rękodzielnicze i wiele innych. Uczestnicy odwiedzili również Spółdzielnię Socjalną „Austeria Krokus” w Rzeczce koło Walimia. Spółdzielnia prowadzi gospodarstwo agroturystyczne oraz organizuje imprezy plenerowe. Znani są także z doskonałej kuchni.

Wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego miała charakter edukacyjny, beneficjenci mieli okazję zobaczyć oraz zapoznać się z przykładami dobrych praktyk podmiotów aktywnie działających w sektorze ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim. Obserwacja i nabyta podczas wizyty studyjnej wiedza, pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk zaobserwowanych u sąsiadów do województwa podkarpackiego.