Wizyta studyjna dla spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych 15-17.11.2016 województwo małopolskie

Dodano 5 października 2016

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 15-17.11.2016 r. wizyta studyjna dla 25 pracowników/członków spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych z województwa podkarpackiego. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego – Krakowa i jego okolic. Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z poszczególnych spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych z województwa podkarpackiego do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały spółdzielnie, podmioty należące do podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej, które podpisały listy intencyjne. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa podmiotu do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej https://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 26.10.2016 roku na adres e-mail r.skrabska@rops.rzeszow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 28.10.2016 roku.
W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania: