Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w dniach 20-21.11.2017 r województwie dolnośląskim « Ekonomia Społeczna

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w dniach 20-21.11.2017 r województwie dolnośląskim

Dodano 2 listopada 2017

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest  w terminie 20-21.11.2017 r. wizyta studyjna na terenie województwa dolnośląskiego – w 4 podmiotach ekonomii społecznej: Spółdzielni Socjalnej Szklany Świat Bombki w Krośniewicach, Spółdzielni Socjalnej „Dakini” we Wrocławiu, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO we Wrocławiu oraz Spółdzielni Socjalnej „Austeria Krokus” w Rzeczce koło Walimia.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 24 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii  społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

Prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej https://es.rops.rzeszow.pl, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza do dnia 10.11.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 15.11.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

.

Do pobrania: