Wizyta studyjna dla CIS/KIS w dniach 26-28.10.2016 r województwo dolnośląskie

Dodano 5 października 2016

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 26-28.10.2016 r. wizyta studyjna dla 25 pracowników KIS/CIS. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa dolnośląskiego – Wrocławia i jego okolic. Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym max. po 2 osoby z poszczególnych Centrów Integracji Społecznej (CIS) oraz z Klubów Integracji Społecznej (KIS) z województwa podkarpackiego, do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały CIS i KIS należące do podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej https://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 12.10.2016 roku na adres e-mail r.skrabska@rops.rzeszow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 14.10.2016 roku. W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania: