Usługi utrzymania czystości

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie
Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
Centrum Integracji Społecznej- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej
„EKODA” Spółdzielnia Socjalna w Laszkach
Spółdzielnia Socjalna „PIĘĆ PLUS” w Stalowej Woli
Spółdzielnia Socjalna ” FENIKS” w Łące
Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu