Uroczyste wręczenie certyfikatów Zakup Prospołeczny w woj. Podkarpackim

Dodano 7 listopada 2019

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 5 listopada 2019 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej. Certyfikaty wręczyli: Pan Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Rzeszowa  wraz z Panią Agnieszką Guzior – Specjalistą ds. promocji PES.

W roku 2016 ROPS w Rzeszowie wręczył certyfikat sześciu podmiotom z naszego województwa, w roku 2018 trzem podmiotom ekonomii społecznej, a w 2019 roku  dwóm podmiotom, w tym :

  • Zakładowi Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie Polskiego stowarzyszenia na Rzecz Osób
    z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
    na usługi pralnicze, porządkowe, gastronomiczne, cateringowe ( certyfikat na kolejne już usługi).
  • przedsiębiorstwu społecznemu H&M Urban Sp. z o.o. z Brzózy Królewskiej  na usługi cateringowe, szkoleniowe, organizacja przyjęć okolicznościowych w domu weselnym Rancho.

Patronat honorowy nad Forum oraz certyfikacją podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny” objął Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.
III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.