Trzecie spotkanie sieciujące podkarpackiej sieci współpracy PES

Dodano 2 grudnia 2016

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej  obyło się w dniu 01.12.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych i podmiotów je wspierających z województwa podkarpackiego, moderator spotkania Pan Tomasz Ziobro oraz przedstawiciel ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników spotkania tematem wiodącym było szczegółowe omówienie prawnych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych.  Pan Tomasz Ziobro, będący jednocześnie prawnikiem praktykiem przedstawił najistotniejsze kwestie prawa spółdzielczego, w tym: kompetencji poszczególnych organów spółdzielni jak Walnego Zgromadzenia, Rady Spółdzielczej oraz Zarządu, a także praw i obowiązków z nich wynikających.

W kolejnej części spotkania wspólnie dyskutowano o pomyśle utworzenia zamkniętej grupy na Facebook pod nazwą: Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej, której obejmowała będzie następujący zakres: wzory przykładowych statutów spółdzielni w tym dla osób fizycznych i dla osób prawnych; uchwały niezbędne do powołania spółdzielni, wzory druków do KRS; zakładka sprzedam, odstąpię, zamienię; informacje o spotkaniach; informacje z ROPS, w tym link do grupy na Facebook’u; artykuły dotyczące branży spółdzielców socjalnych; problemy spółdzielni – forum dyskusyjne, samopomoc w rozwiązywaniu problemów.

W trakcie spotkania dyskutowano również o miejscu spotkań Sieci PES w przyszłym roku. Spółdzielcy są też zainteresowani informacjami o konkursach OWES i ich ofertą projektową (linki do stron OWES, konkursów). Uczestnicy spotkań sieciujących są zainteresowani również, aby Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ogłaszanych zamówieniach publicznych stosował klauzule społeczne dla PES. Ponadto w trakcie spotkania pojawiła się propozycja zorganizowania spotkania opłatkowego.

Pod koniec spotkania przedstawicielka ROPS podziękowała uczestnikom za udział w spotkaniach i zaprosiła na kolejne w przyszłym roku.