Trzecie spotkania sieciujące podkarpackiej sieci współpracy CIS/KIS

Dodano 21 listopada 2016

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS obyło się w dniu 18.11.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS i KIS z województwa podkarpackiego.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników sieci spotkanie dotyczyło przedstawienia oferty Podkarpackich OWES oraz omówienia kwestii danych osobowych i interpretacji zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, kompetencji nałożonych na CIS i KIS.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie oraz Caritas Archidiecezji w Przemyślu przedstawili krótko zadania i działania, które będą realizowane przez OWES na rzecz podkar21packich podmiotów ekonomii społecznej.

Następna część spotkania  koncentrowała się wokół szczegółowego omówienia najistotniejszych obowiązków dla CIS/KIS związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników CIS/KIS, zbiorami danych oraz konsekwencji ustawowych zaniechań. Tę część spotkania prowadził prawnik Pan Paweł Tutak. Uczestnicy chętnie dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz sposobami przechowywania danych osobowych w praktyce.

Pod koniec spotkania wspólnie zastanawiano się nad tematyką kolejnych spotkań sieciujących w 2017 roku.