Targi Aktywnych Form Pomocy w Lubuskiem

Dodano 28 maja 2013

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów wojewódzkich, powiatowych, gminnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy do udziału w Targach Aktywnych Form Pomocy – które odbędą się w Gorzowie Wlkp., Skwierzynie oraz Drzonkowie – w dniach 6–7 czerwca 2013 roku.

Celem Targów jest edukacja, integracja i promocja w zakresie działań podejmowanych w celu tworzenia wspólnego i skutecznego kierunku rozwiązywania problemów społecznych, podnoszących jakość życia społeczności lokalnych i regionalnych. Będą one okazją do spotkania z popularyzatorami i inicjatorami społecznych zmian oraz budowania pozytywnego klimatu współpracy w zakresie integracji społecznej. Targi, które będą ogólnopolskim wydarzeniem służyć mają prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy.

Podczas Targów Aktywnych Form Pomocy zaprezentowanych zostanie wiele interesujących prelekcji, przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne, przygotowano również wystawę promującą dobre praktyki – reprezentantów 16 województw oraz prezentację atrakcji turystycznych regionu przez Spółdzielnię Socjalną „Odrywamy Lubuskie”, podczas wycieczki Lubuskim Szlakiem Integracji.

Uczestnicy będą mieli okazję do wspólnego świętowania podczas Gali Jubileuszowej z okazji 10-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która będzie miała miejsce w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Szczegółowe informacje – KLIKNIJ