SYNERGIA Południowo-Wschodni Klaster Ekonomii Społecznej już działa- przyłącz się!

Dodano 22 sierpnia 2014

SYNERGIA Klaster Ekonomii Społecznej zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej na prowadzony blog – platformę wymiany informacji i wiedzy dla spółdzielców socjalnych. 

Blog dostępny jest pod adresem: www.synergia-klaster-es.blogspot.com

Blog SYNERGII jest platformą wymiany informacji, doświadczeń i inspiracji Podmiotów Ekonomii Społecznej. Miejscem gdzie rodzą się pomysły na wspólne inicjatywy biznesowe i gdzie poprzez wzajemną wymianę własnych doświadczeń spółdzielcy mogą rozwiązać problemy innych spółdzielców.

Na blogu również na bieżąco zamieszczane są informacje o aktualnie realizowanych działaniach na rzecz członków Klastra.

Do odwiedzania bloga i do aktywnego uczestnictwa w jego tworzeniu zaproszone są
w szczególności spółdzielnie socjalne, które poprzez wzajemną wymianę własnych doświadczeń mogą rozpocząć ciekawe i innowacyjne działania.

SYNERGIA Południowo – Wschodni Klaster Ekonomii Społecznej został powołany przez realizatorów projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na obszarze subregionu południowo – wschodniego woj. świętokrzyskiego”.

Koordynatorem Klastra jest Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Czytaj więcej na stronie www.synergia-klaster-es.blogspot.com