Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne. « Ekonomia Społeczna

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Dodano 31 maja 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w zespole Pałacowo- Parkowym w Hadlach Szklarskich 70, 37- 231 Jawornik Polski.

W związku z prośbą i oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w spotkaniach sieciujących tematem spotkania będzie: Ekonomia Społeczna i Przedsiębiorczość Społeczna w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 (dostosowanie projektów w zakresie ekonomii społecznej do potrzeb spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, w tym projekty inwestycyjne). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 10.06.2019 roku do godziny 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki: