Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla ZAZ « Ekonomia Społeczna

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej dla ZAZ

Dodano 6 listopada 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. w godz. 9.00-14.00 w hotelu Villa Riviera, mieszczącym się przy Alei Generała Władysława Sikorskiego 118 w Rzeszowie. Tematem spotkania będzie „pozyskiwanie środków inwestycyjnych dla ZAZ z funduszów unijnych”. Podczas spotkania sieci będzie możliwość poruszenia tej tematyki z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz WUP Rzeszów. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 26.11.2018 roku na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki: