Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” – Rzeszów, 17.04.2018 r. « Ekonomia Społeczna

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” – Rzeszów, 17.04.2018 r.

Dodano 9 kwietnia 2018

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorcy).

Agenda spotkania
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 12.30 Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
12.30 – 13.30 Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego
13.30 – 13.50 Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków
13.50 – 14.50 Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój
14.50 – 15.20 Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
15.20 – 16.00 Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” w dniu 17.04.2018 r.:
https://efs.mrpips.gov.pl/rzeszow

Informacje dodatkowe

e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl