Spotkania w podkarpackich gminach zakończone

Dodano 14 grudnia 2012

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy cykl spotkań z upowszechniania i promowania ekonomii społecznej oraz z budowania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Od maja do grudnia 2012 r. w ramach projektu systemowego ROPS Rzeszów pt. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań” zrealizowano łącznie 40 spotkań informacyjnych, obejmując 21 podkarpackich gmin. Dziękujemy wszystkim gminom, które zechciały nas zaprosić i zorganizować u siebie spotkanie. Ekonomia społeczna to ważny element rozwoju lokalnego, aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, dlatego tak ważne jest zaangażowanie samorządów gminnych we wdrażaniu jej założeń.

Doradcy ROPS