Spotkania sieciujące Centrów Integracji Społecznej

Dodano 27 marca 2013

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza na kolejne dwudniowe spotkania sieciujące, które odbędą się w Cedzynie k/Kielc, w terminie 18 – 19 kwietnia 2013 r.

Planowane rozpoczęcie spotkań godzina 11:00 (Hotel Gromada w Cedzynie). Celem spotkań sieciujących jest omówienie najistotniejszych problemów Centrów Integracji Społecznej, perspektyw dalszego ich działania oraz umiejscowienia w dokumentach strategicznych. W tym zakresie będziemy kontynuować dyskusje rozpoczęte na spotkaniach sieciujących w Gorzowie Wielkopolskim. Chcielibyśmy więc zorganizować konsultacje i warsztaty poświęconego Krajowemu Programowi Wychodzenia z Ubóstwa przygotowywanemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Na najbliższe spotkania sieciujące zapraszamy w szczególności pracowników socjalnych Centrów Integracji Społecznej. Będą one bowiem okazją do wymiany doświadczeń, do dyskusji o ich roli i zadaniach w CIS oraz o problemach, z jakimi muszą sobie radzić w codziennych kontaktach z uczestnikami CIS.

Prosimy o zgłoszenie do dnia 10 kwietnia 2013 r.

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Anna Bulka tel. 12/ 655-10-17; e-mail anna@spoldzielnie.org.pl