SPOTKANIA POWIATOWE- BLIŻEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ « Ekonomia Społeczna

SPOTKANIA POWIATOWE- BLIŻEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dodano 17 grudnia 2018

30 listopada 2018 roku zakończyliśmy realizację spotkań powiatowych w obszarze rozwoju ekonomii społecznej.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z pracownikami Podkarpackich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawili swoją ofertę wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w 6 powiatach województwa podkarpackiego: niżańskim, bieszczadzkim, przemyskim, przeworskim, jasielskim i krośnieńskim. 

Na spotkaniach uczestnicy mieli możliwość wzajemnego poznania się co miało prowadzić do nawiązania lub pogłębienia już istniejącej współpracy na rzecz rozwoju sektora przedsiębiorczości społecznej, a także mogli popracować na warsztatach dot. „Włączenia ekonomii społecznej w procesy rewitalizacji”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i aktywny udział, a wszystkim podmiotom ekonomii społecznej, które nas gościły za doskonałe przygotowanie sal i poczęstunku.

W tym roku spotkania odbyły się w: Centrum CARITAS w Rudniku nad Sanem, Muzeum Młynarstwa i Wsi MŁYN w Ustrzykach Dolnych, Centrum Integracji Społecznej CARITAS w Przemyślu, Rezydencji pod Platanem w Zarzeczu, Spółdzielni Socjalnej „ Radość” w Jaśle, Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.

Wszystkie spotkania zrealizowała dla nas Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” z Duńkowic.