Spółdzielnia Socjalna Synergia

DANE KONTAKTOWE

Adres: ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów

Telefon:  662-116-761; 881-498-000

E-mail: rzeszow@teczowakraina.edu.pl

strona www: rzeszow.teczowakraina.edu.pl

rok rozpoczęcia działalności: 2013

zakres oferowanych usług: 

  • opieka nad dziećmi od 2.5 do 6 lat,
  • opieka pedagogiczna w małych, maksymalnie 14-osobowych grupach,
  • możliwość pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach od 6:30 do 18:30,
  • ciekawe zajęcia dodatkowe: język angielski, logopedia, rytmika, balet, religia, zajęcia teatralne, w sezonie letnim również basen,
  • podstawowa opiekę stomatologiczna,
  • badanie wad postawy dzieci,
  • zakup wszelkich niezbędnych materiałów i pomocy do zajęć (m.in. materiałów do prac plastycznych, zabaw, kart pracy),
  • udział dziecka w wycieczkach tematycznych i wyjściach organizowanych przez przedszkole,
  • organizacja imprez okolicznościowych wraz z podarunkami dla dzieci, m.in. Dzień Dziecka, spotkanie ze Św. Mikołajem,
  • całodobowe ubezpieczenie NNW dziecka.

klienci: Klienci indywidualni, dzieci i ich rodzice

DODATKOWE INFORMACJE:  Nasze przedszkole „Tęczowa Kraina” mieści się w cichej i bezpiecznej okolicy, na ulicy Ułanów 11. Jest to nowy, duży, przestronny budynek, z wielkimi oknami, dzięki którym nasze sale przedszkolne są jasne i dobrze naświetlone. W przedszkolu przygotowane są trzy sale dla różnych grup wiekowych, wyposażenie dostosowane jest do potrzeb przedszkolaków, jak i wszelkich norm i przepisów BHP. Duży nacisk położony jest na bezpieczeństwo Naszych podopiecznych, dlatego też całe wyposażenie placówki posiada odpowiednie atesty bezpieczeństwa, teren przedszkola jest objęty monitoringiem, a wejście do placówki zabezpieczone jest kontrolą dostępu.