Rzeszowska dobra praktyka w zakresie ekonomii społecznej « Ekonomia Społeczna

Rzeszowska dobra praktyka w zakresie ekonomii społecznej

Dodano 27 czerwca 2012

Podpisanie porozumienia z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie

14 czerwca prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie, reprezentowanym przez Dyrektora płk. Jacka Kitlińskiego. Na mocy porozumienia skazani osadzeni w Zakładzie Karnym w Rzeszowie będą zatrudniani przy pracach porządkowych na terenie jednostek należących do Miasta.

Będą porządkować ulice, skwery, place i tereny leśne. W okresie zimowym będą zatrudniani do odśnieżania ulic i chodników. Umowa przewiduje również wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych w nieruchomościach należących do miasta.

Podpisanie porozumienia jest pogłębieniem naszej dotychczasowej, bardzo dobrej współpracy. Do tej pory skazani (ok. 60 osób) pracowali w 13 instytucjach na terenie Rzeszowa, między innymi w Domu Pomocy Społecznej i na Stadionie Miejskim. Liczymy, że teraz ta liczba jeszcze wzrośnie – powiedział prezydent Tadeusz Ferenc. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie nadzoruje i koordynuje pracę wszystkich jednostek penitencjarnych w województwie. W ramach wspólnie określonych potrzeb ma więc możliwość przeniesienia skazanych mogących podjąć pracę z innych regionów, gdzie szanse na zatrudnienie są mniejsze.

Jednocześnie należy podkreślić, że szersze zatrudnianie skazanych nie będzie miało negatywnego wpływu na rynek pracy w Rzeszowie. Jak pokazują doświadczenia z innych miast, pracujący skazani wciąż stanowią jedynie ułamek wszystkich zatrudnionych. Prace przez nich wykonywane w większości nie wymagają specjalnych kwalifikacji i nie należą do popularnych na rynku pracy. Dla Służby Więziennej praca pozostaje jednym
z najważniejszych środków resocjalizacji. Pozwala uczyć odpowiedzialności i sumienności. Daje szanse na zdobycie dodatkowych umiejętności i ponowny start w społeczeństwie po odbyciu kary
– powiedział po podpisaniu porozumienia pułkownik Kitliński.

Źródło: Serwis informacyjny UM Rzeszów
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/aktualnosci/6782,podpisanie-porozumienia-z-okr-gowym-inspektoratem-slu-by-wi-ziennej-w-rzeszowie.html