RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMINARIUM ZAKLADANIE CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ « Ekonomia Społeczna

RUSZYŁA REKRUTACJA NA SEMINARIUM ZAKLADANIE CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dodano 21 października 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do zgłaszania swojego udziału w seminarium pn. „Zakładanie Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Seminaria są organizowane w ramach projektu pozakonkursowego, pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwe TERMINY udziału:
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
28.11.2016

Wszystkie seminaria odbędą się w Hotelu Hetman, przy ul. Langiewicza 29 w Rzeszowie, w godzinach od 9 do 16.45 (8 h).

W celu zgłoszenia udziału, należy wypełnić dołączony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie obecności na odpowiedni termin i przesłać wypełnione dokumenty skanem na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2016 r. Udział w seminariach jest bezpłatny. Regulamin udziału dostępny jest na stronie www.es.rops.rzeszow.pl, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

ZAŁĄCZNIKI: