ROPS w Rzeszowie przygotowuje środki ochrony osobistej dla podkarpackich Ośrodków Pomocy Społecznej

Dodano 21 maja 2020

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w Rzeszowie w latach 2020-2020” przeznaczył część środków na szycie maseczek i produkcję przyłbic ochronnych, które przekazane zostaną pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej z naszego województwa. Jednocześnie widząc potrzebę wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej działających na naszym terenie i chcąc wykorzystać ich potencjał zlecił uszycie 21000 szt. bawełnianych maseczek wielokrotnego użycia i 4254 szt. przyłbic ochronnych 9 przedsiębiorstwom społecznym. Uszycie maseczek zlecono: Fundacji MIMI z Gorzyc, Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka, Przedsiębiorstwu Społecznemu INTRO ART Sp. z o.o., Zakładowi Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, Przedsiębiorstwu Społecznemu SILKARS Sp. z o.o., Zakładowi Aktywności Zawodowej PSONI nr 1 w Krośnie a produkcję przyłbic: Przedsiębiorstwu Społecznemu Centrum Druku Sp. z o.o., Gminnemu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Maliniu, Zakładowi Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, Zakładowi Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

Część przyłbic trafiło już do ROPS w Rzeszowie, niebawem zostaną przekazane pracownikom Ośrodkom pomocy Społecznej, natomiast maseczki są w trakcie szycia.