REKRUTACJA – Seminarium „Partycypacja w polityce lokalnej”

Dodano 23 września 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 zaprasza do zgłaszania udziału w dwudniowym seminarium pn. „Partycypacja polityce lokalnej” (16h).

Terminy seminariów:
11-12.10.2016,
13-14.10.2016,
17-18.10.2016,
19-20.10.2016,
24-25.10.2016,
07-08.11.2016.

Seminaria będą się odbywały w Rzeszowie, w Hotelu Hetman ( ul. Langiewicza 29).
Przypominamy również, że udział w seminariach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

Do pobrania: