REKRUTACJA – Seminarium „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”

Dodano 8 września 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 zaprasza do zgłaszania udziału w seminarium pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” (8h). Terminy seminariów: 26.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016, 03.10.2016, 04.10.2019, 05.10.2016, 06.10.2016. Seminaria będą się odbywały w Rzeszowie.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w seminarium zapraszamy do wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia obecności a także zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie www.es.rops.rzeszow.pl, w dziale Projekt – zakładka: Sieci/szkolenia.
Przypominamy również, że udział w seminariach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

Do pobrania: