Rekrutacja na spotkania sieciujące dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej

Dodano 4 sierpnia 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej pn. „Crowdfunding szansą rozwoju sieci podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie poprowadzi dla Państwa Pani Agnieszka Płoska, która posiada ogromne doświadczenie w zakresie realizowania kampanii crowdfundingowych, jest pomysłodawcą wielu projektów od lat związaną z alternatywnym finansowaniem przedsięwzięć. Ponadto Pani Agnieszka jest autorką książki, w której dzieli się zdobytą wiedzą oraz własnym doświadczeniem z dziedziny crowdfundingu. Publikacja opisuje skuteczne kroki przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej. Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas czterech spotkań sieciujących w trybie online (jedno spotkanie- 4h dydaktyczne) w godzinach od 10 do 14 – łącznie 16 h dydaktycznych.

Terminy spotkań sieciujących:

  • 1 spotkanie – 14.09.2022 r.
  • 2 spotkanie – 26.10.2022 r.
  • 3 spotkanie – 16.11.2022 r.
  • 4 spotkanie – 23.11.2022 r.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących obejmuje:

  • co to jest crowdfunding i na czym dokładnie polega;
  • omówienie skutecznego przeprowadzenia kampanii crowdfundingu (mechanizmy, etapy planowania kampanii, skutecznego pozyskiwania środków finansowych na dany cel, projekt);
  • crowdfunding jako sposób pozyskiwania funduszy na rozwój działalności firmy, różnego rodzaju społecznych inicjatyw.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 05.09.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI: