REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019 « Ekonomia Społeczna

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019

Dodano 29 kwietnia 2019

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 informuje o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne jednodniowe seminaria pn.:

  1. Seminarium pn. „Zakup usług przez samorząd w podmiotach ekonomii społecznej z uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tyś euro.” (6 h)

Terminy:

29.05.2019 zakończono

14.06.2019 zakończono

04.09.2019

PROGRAM SZKOLENIA (119 KB, WORD)

  1. Seminarium pn. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej – szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu w urzędzie.” (6 h)

Terminy:

29.05.2019 zakończono

11.09.2019

02.10.2019

PROGRAM SZKOLENIA (119 KB, WORD)

Seminaria są bezpłatne, zapewniamy wyżywienie, materiały (nie są zwracane koszty dojazdu na seminarium).

Aby zgłosić swój udział w seminariach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w miejscu NAZWA WSPARCIA, zaznaczyć nazwę seminarium i datę, która Państwa interesuje (można zaznaczyć więcej niż 1 temat).

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub skan na adresa.kret@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 14.08.2019 r

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

Serdecznie zapraszamy do udziału.