Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne

Dodano 20 września 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne pn. „Budowanie lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiazywania problemów społecznych i pozyskiwanie funduszy na ten cel” – (3 spotkania regionalne po 4 godziny dydaktyczne).

Spotkania będą się odbywać w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 03.10.2022 r. – Przemyśl w godz. 10.00-14.00, Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Mnisza 3 – dla powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, lubaczowskiego;
  • 04.10.2022 r. – Krosno w godz. 10.00-14.00, Urząd Miasta Krosno, ul. Grodzka 10 – dla powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego;
  • 05.10.2022 r. – Tarnobrzeg w godz. 9.00-13.00, Spółdzielnia Socjalna KONAR, ul. Św. Barbary 1 – dla powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego niżańskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (proszę pamiętać o wpisaniu terminu spotkania). Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 28.09.2022 r.

Załączniki: