Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z podmiotami ekonomii społecznej gotowy!!! « Ekonomia Społeczna

Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z podmiotami ekonomii społecznej gotowy!!!

Dodano 27 grudnia 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie pt. „Współpraca podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w 2020 r. (757 KB, PDF)

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania, jakie zostało przeprowadzone przez ROPS w Rzeszowie w zakresie współpracy podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Głównym celem badania było pogłębienie stanu wiedzy na temat współpracy urzędów miast i gmin województwa podkarpackiego z PES, raport zawiera analizę danych pozyskanych za pomocą kwestionariusza. Ankietę skierowano do 160 gmin z województwa podkarpackiego, pełne odpowiedzi uzyskano od 91 – co stanowiło nieco ponad 57% wszystkich Gmin w woj. podkarpackim.

Badanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!!!